I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

혜택 및 의무

PSEP 혜택 및 의무

PSEP 혜택

  • 등록금 및 주거 보조비 지원
  • 학위과정 중 국제학회 1회 참석 기회 부여
  • 필수교과목을 수료하고 필수교과목의
    평균학점이 우수한 경우 장려금 지급
  • 필수교과목 수료시 학위기에 전공학과와 PSEP 병기
  • 지도교수께 학생 지도비 지원
  • 졸업 후 삼성전자에 취업

PSEP 의무

  • 삼성전자 인턴십 프로그램 참여(6주) 또는 파견연구원 수행
  • 졸업 후 수혜기간의 2배 동안 삼성전자 반도체 의무 근무
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search